აღწერა

რეპორტების მოდული შედგება სამი ძირითადი ნაწილისგან. ესენია სამედიცინო, ფინანსური და წინასწარი ჩაწერების რეპორტები. რეპორტები წარმოადგენენ ცხრილებს, საიდანაც თქვენ საშუალება გეძლევათ ამოიღოთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია. მაგალითად პაციენტების რაოდენობის განაწილების შესახებ დღეების, თვეების ან წლების მიხედვით, დაავადებათა სტატისტიკის შესახებ, აწარმოოთ სხვადასხვა სახის ფინანსური მონიტორინგი და ა.შ. გარდა იმისა, რომ პროგრამა საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია ცხრილების სახით, ასევე იგი აგიგებთ გრაფიკულ ჩარტებს და დიაგრამებს, რაც მიღებულ ინფორმაციას უფრო მეტად თვალსაჩინოს ხდის.


რეპორტები

აქ მოვიყვანთ რეპორტების არასრულ ჩამონათვალს.


 • სამედიცინო სახის რეპორტები:
  • პაციენტების ცხრილი, დიაგნოზის დასახელების ან ICD-10 კოდის მიხედვით.
  • პაციენტების ცხრილი, დანიშნული მედიკამენტის დასახელებების მიხედვით.
  • პაციენტების ცხრილი შერეული კრიტერიუმების მიხედვით. მაგალითად პირადი მოცამეებით (სახელი, გვარი, სქესი, ასაკი და ა.შ.) , დიაგნოზით, დანიშნულებებით, წამალებზე ალერგიის მიხედვით, ლაბორატორიული გამოკვლევების პასუხების მიხედვით.
  • პაციენტები თქვენს მიერ მასზე გაკეთებული შენიშვნების მიხედვით. რომელიც მაგალითად შეიძლება იყოს პაციენტზე ჩანიშნული ნებისმიერი სახის კომენტარი.
  • პაციენტთა ცხრილი, რომელთაც აქვთ ალერგია დანიშნულ წამალზე, ან/და აქვთ დანიშნული წამლები რომლებიც ერთმანეთთან შეუთავსებლები არიან.
  • რეცეპტების ისტორიის ცხრილი, ცალკეული ექიმის მიხედვით.
 • ფინანსური და სასაქონლო სახის რეპორტები:
  • საქონლის მოძრაობა (მიღება, გაყიდვა, ჩამოწერა, გაბრუნება, გადაწერა).
  • საქონლის ნაშთი განყოფილებების მიხედვით.
  • პაციენტების გადასახდელი და გადახდილი თანხები დროის ნებისმიერ პერიოდში.
  • სადაზღვევოს დავალიანება და ჩარიცხული თანხები დროის ნებისმიერ პერიოდში.
  • მომწოდებლების მიმართ ორგანიზაციის ვალი.
  • თანხობრივი ნაშთი სალაროში ან ბანკებში.
 • წინასწარი ჩაწერების რეპორტები:
  • განსაზღვრულ დროის შუალედში განხორციელებული წინასწარი ჩაწერები, კონკრეტულ ექიმთან ან ერთად ყველა ექიმთან.
  • ჩაწერაზე დაგვიანებული, არ მოსული, დროულად მოსული პაცინტების რეპორტი.
  • E-mail და SMS რეპორტები.

ყოველი რეპორტის ექსპორტი შესაძლებელია Excel-ისა და PDF ფაილების ფორმატში.

 • კომპანია
 • Softvivarium კომპლექსური ERP სისტემების პროექტირება და იმპლემენტაცია
 • სოციალური მედია
 • მისამართი
 • თბილისი, მიცკევიჩის 29
© 2014 - 2021 Softvivarium.   ყველა უფლება დაცულია.