ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერები
Appian Screenshot
ადმინისტრაციული მოდული
 • კადრების მართვის ელექტრონული მოდული აუმჯობესებს ადამიანური რესურსების მართვას და საკადრო გადაწყვეტილებების მიღებას. იგი ეხმარება სხვადასხვა პოზიციის თანამშრომელს საქმიანობის ეფექტურად განხორციელებაში.
 • მოდული შექმნილია თანამშრომლების საქმიანობის სრული ციკლის სამართავად - კადრების შერჩევიდან დაწყებული პერსონალის ადმინისტრაციული მართვისა და მუშაობის მენეჯმენტით დამთავრებული.
 • კადრების მართვის მოდული ახდენს თანამშრომლების მონაცემების ცენტრალიზებას, მათ უსაფრთხოდ შენახვასა და ორგანიზებას, ამარტივებს ისეთ მნიშვნელოვან ადმინისტრაციულ აქტივობას, როგორიცაა პოზიციაზე დანიშვნის და მოხსნის მართვა, კადრების შერჩევა და სხვა. იგი ეხმარება თანამშრომლებს ეფექტურ გუნდურ მუშაობაში.
 • HR მართვის მოდული ეხმარება კადრების თანამშრომლებს მართონ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ბიზნესის შესახებ (როგორიცაა ორგანიზაციის სტრუქტურა, ფილიალები, განყოფილებები და ა.შ.).

გაქვთ შეკითხვები ან გსურთ შეიტყოთ მეტი, თუ როგორ შეუძლია SoftMedic-ს დაეხმაროს თქვენს ორგანიზაციას პროცესების მართვაში?

 • სამედიცინო პერსონალის სამუშაო დროის ოპტიმალური განაწილება
 • შეხვედრებისა და დავალებათა ელექტრონული მართვა
 • ჯანდაცვის მუშაკებისა და სპეციალისტების საჭიროებების ზუსტი იდენტიფიკაცია
 • სამედიცინო პერსონალის სამუშაო განრიგზე ხელმისაწვდომობა 24/7
 • საავადმყოფოს/კლინიკის თანამშრომლების შვებულებათა შერჩევა ოპტიმალურად, პერსონალს შორის ცვლების სწორი განაწილება და სხვა
 • სამუშაო საათების ზუსტი გამოთვლა და შესაბამისი ანაზღაურების გაცემა.
 • აპლიკაცია საშუალებას გაძლევთ შეუქმნათ პერსონალს პროგრამული მომხმარებელი, რათა მათ ჰქონდეთ წვდომა აპლიკაციაზე და შეასრულონ დაკისრებული სამუშაოები. ადმინისტრატორს კი საშუალება აქვს მონიტორინგი გაუწიოს თითოეული მომხმარებლის თითოეულ ქმედებას პროგრამაში.ყოველდღიური HR საქმიანობის ავტომატიზაციისა გარდა, კადრების მართვის მოდული ასევე ეხმარება ორგანიზაციებს უკეთ მართონ ადამიანური რესურსების შემდეგი ძირითადი პროცესები

 • HR თვითმომსახურება
 • კადრების შერჩევა/რეკრუტირება
 • თანამშრომელთა ჩართულობა სამუშაო პროცესში
 • გაცდენა/შვებულებების მართვა
 • დროის ეფექტური კონტროლი
 • ტრენინგი და განვითარება
 • თანამშრომელთა გამოკითხვა
 • დოკუმენტების მართვა
 • HR კანონმდებლობასთან შესაბამისობა
 • ხელფასების დათვლარა მთავარი სარგებელი გააჩნია კადრების მართვის მოდულს?

 • ზუსტი რეპორტები
 • ეფექტური კომუნიკაცია
 • კანონმდებლობასთან შესაბამისობა
 • თანამშრომელთა ჩართულობა
 • მონაცემების უსაფრთხოება
 • დისტანციური და ჰიბრიდული მუშაობის მოდელი
 • დანახარჯების დაზოგვა