ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერები
Appian Screenshot
ონლაინ წვდომის მოდული
 • პაციენტის პორტალი საშუალებას აძლევს პაციენტებს დაუკავშირდნენ ექიმებს და მიიღონ მნიშვნელოვანი სამედიცინო ინფორმაცია ინტერნეტის საშუალებით.
 • პაციენტის პორტალი გამოიყენება შეხვედრების დასანიშნად, რეცეპტების მისაღებად, ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების სანახავად და ასევე ექიმისთვის შეტყობინებების გასაგზავნად.
 • პაციენტს შეუძლია მარტივად მიაწოდოს შეფასებები, დანიშნოს შეხვედრები და უსაფრთხოდ შეავსოს სარეგისტრაციო ინფორმაცია ონლაინ რეჟიმში.
 • EHR სისტემასთან ინტეგრირებული პაციენტის პორტალის საშუალებით გააზიარეთ სამედიცინო ჩანაწერები და ფინანსური ინფორმაცია და იქონიეთ პაციენტებთან კავშირი რეალურ რეჟიმში.
 • თქვენი პაციენტები მიიღებენ ელექტრონული ხელმოწერის მოთხოვნას ელ- ფოსტით და შეავსებენ ფორმებს პაციენტის პორტალში.
 • დასრულებული დოკუმენტები ავტომატურად იგზავნება და ემატება პაციენტის სამედიცინო ჩანაწერებს. პაციენტებისთვის ხელმოწერილი ფორმები ნებისმიერ დროს ხელმისაწვდომია პორტალის საშუალებით, რაც ამცირებს მათ დამოკიდებულებას სამედიცინო პერსონალზე.

გაქვთ შეკითხვები ან გსურთ შეიტყოთ მეტი, თუ როგორ შეუძლია SoftMedic-ს დაეხმაროს თქვენს ორგანიზაციას პროცესების მართვაში?
პაციენტის პორტალს გააჩნია შემდეგი მნიშვნელოვანი ფუნქციები

 • ონლაინ გადახდები
 • პაციენტის ონლაინ რეგისტრაცია
 • კლინიკური კვლევის შედეგების ნახვა
 • რეცეპტების დანიშვნა და განახლება
 • დემოგრაფიული ინფორმაციის მარტივად განახლება
 • შეხვედრის შემხსენები, რომლებიც იგზავნება პაციენტის ელექტრონული ფოსტის მისამართზე და საკონტაქტო ნომერზე
 • შეხვედრის დაგეგმვა
 • ლაბორატორიული კვლევის შედეგების ნახვა
 • სამედიცინო ელექტრონული ისტორია ნახვა


პაციენტსა და კლინიკას შორის კომუნიკაციის გამარტივების გარდა, პაციენტის პორტალი ამსუბუქებს საოფისე სამუშაო პროცესებს და აუმჯობესებს კლინიკის თანამშრომელთა კოორდინაციას.