ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერები
Appian Screenshot
წინასწარი ჩაწერების მოდული
  • წინასწარი ჩაწერების მოდული პაციენტს აძლევს საშუალებას დაინახოს ექიმის თავისუფალი დრო და დაჯავშნოს შეხვედრები ნებისმიერი ადგილიდან, ნებისმიერი ინტერნეტში ჩართული მოწყობილობის საშუალებით.
  • პაციენტს შეუძლია ჩაეწეროს ისეთ ვიზიტზე, როგორიცაა კონსულტაციები, სხვადასხვა ინსტრუმენტული გამოკვლევები, პოსტოპერაციული პროცედურები და სხვა.
  • მარტივად აკონტროლეთ პერსონალის განრიგი, მათი დროში ხელმისაწვდომობა, ასევე რეალურ დროში განაახლეთ მათი დღის წესრიგი.
  • გაზარდეთ თქვენი კომპანიის ინტერნეტ ხილვადობა და გააძლიერეთ იგი სოციალური მედიის, SMS და ელექტრონული ფოსტის მარკეტინგის საშუალებით.

გაქვთ შეკითხვები ან გსურთ შეიტყოთ მეტი, თუ როგორ შეუძლია SoftMedic-ს დაეხმაროს თქვენს ორგანიზაციას პროცესების მართვაში?  • პაციენტს ავტომატურ რეჟიმში ეგზავნება დასტური SMS-ის ან/და ელ.ფოსტის საშუალებით. აცნობეთ პაციენტს ჯავშნის წარმატებით მიღების შესახებ და გაუგზავნეთ მას შეხვედრის დეტალები დამადასტურებელი SMS გზავნილით.
  • ავტომატური SMS დადასტურებები, შეხსენებები და განახლებები შეამცირებს პაციენტთა გამოუცხადებლობას კლინიკაში.