ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერები

მკურნალობის გეგმა

მკურნალობის გეგმა

ჯანდაცვის ექსპერტების მიერ ჩვენი მომხმარებლებისთვის შემუშავებული მკურნალობის დაგეგმვის ფუნქცია გაძლევთ საშუალებას პაციენტის კლინიკური მონაცემების გათვალისწინებით შექმნათ მკურნალობის გეგმის ელექტორნული დოკუმენტი.

შექმენით მკურნალობის გეგმა პაციენტის საწყისი ვიზიტისას, შემდეგ მარტივად განაახლეთ იგი მკურნალობის პროცესში გამოვლენილი გარემოებების შესაბამისად.

გენერირებული ელექტორნული დოკუმენტი ამარტივებს ექიმის ყოველდღიურ საქმიანობას და ეხმარება მას მკურნალობის მიზნებზე ფოკუსირებაში.

როდესაც პაციენტს ანიჭებთ დიაგნოზს, ჩვენი სისტემა ავტომატურად წარმოქმნის მკურნალობის გეგმის შაბლონს და გვთავაზობთ პრობლემების, მიზნების და ჩარევების შესახებ გადაწყვეტილების ხისებურ სტრუქტურას , რომელიც სტანდარტულად ასოცირდება მოცემულ დიაგნოზთან.

თქვენ შეგიძლიათ შედგენოთ გეგმა არსებული შაბლონების მიხედვით ან გამოიყენოთ პერსონალიზაციის ფუნქცია და შეცვალოთ იგი კონკრეტულ პაციენტზე არსებული პრობლემის, მიზნების, ამოცანებისა შესაბამისად.